هویت‌آفرینی و تدوین کتاب مرجع برند

فاز قرمز متدولوژی بانیک

فاز قرمز متامدل بانیک به هویت‌آفرینی و تدوین کتاب مرجع برند اختصاص دارد. این فاز در ۷ سرفصل اصلی قابل تفکیک است:

  • تطبیق و تشخیص
  • هویت استراتژیک
  • هویت مفهومی
  • هویت حسی
  • هویت کلامی
  • هویت بصری
  • هویت تجربه شده

کسب تجربه در فاز قرمز

آکادمی بانیک [ماتریس] برای علاقه‌مندان به تجربه‌آموزی در فاز قرمزراهبری کسب‌وکار امکان کسب تجربه به صورت عملیاتی با کیس‌های واقعی متمرکز بر این فاز را فراهم کرده است.

برای آشنایی بیشتر با شرایط ثبت نام و امکان پذیرش در دوره‌های تجربه‌آموزی بانیک، لطفا تماس بگیرید.