آموزش اختصاصی سازمانی

یکی از سرفصل‌های خدمات بانیک، آموزش مدیران و کوچینگ تیم راهبری معرفی شده از طرف کارفرما است. اما تجربه به ما نشان داده که برخی از کارفرمایان، ترجیح می‌دهند به جای بهره‌گیری از مشاور بیرونی، دانش و مهارت‌های نیروهای سازمان خود را توسعه دهند. اساسا ثبت نام مدیران در مدارس کسب‌وکار و صرف هزینه و زمان در دوره‌های آموزش مدیریت و کسب‌وکار نظیر MBA و DBA نیز با همین هدف انجام می‌گیرد.

با توجه به اینکه رویکرد بانیک به آموزش کسب‌وکار، رویکرد تجربه‌محور و یادگیری از طریق تجربه است، خدمات آموزش ما به مدیران کسب‌وکارها نیز به نوعی آموزش حین خدمت به شمار می‌آید. با این توضیح، و با توجه به اینکه هر کسب‌وکاری لزوما تمام تیم مدیرانش را نمی‌خواهد در تمام سرفصل‌های متامدل بانیک آموزش دهد، دوره‌های تخصصی بانیک را در چهار فاز مجزا طراحی کرده‌ایم تا امکان انتخاب و اختصاصی‌سازی آموزش‌ها برای سطوح مختلف مدیران فراهم شود. 

این دوره‌ها تحت مدیریت آکادمی تجربه بانیک [ماتریس] برای هر سازمان، پس از شناخت کامل از نیاز و پیش‌زمینه دانشی مدیران، اختصاصی‌سازی می‌شوند.