بسته خدمات تدوین برندبوک

مدیریت دانش سال‌ها تجربه بانیک در تدوین کتاب مرجع برند برای مشتریان متنوع در صنوف و صنایع مختلف، باعث شده تا بانیک به جای وابستگی به نظرات شخصی و تجربه‌های محدود اعضایش، از دانش انباشته و تجربه کسب شده در تیم‌های چندتخصصی، نرم‌افزاری را طراحی کند که با کمک آن، فرایند هویت‌آفرینی و تدوین کتاب مرجع برند با سرعت بیشتر، موثرتر، دقیق‌تر و بر اساس آخرین نسخه‌های متامدل بانیک قابل انجام باشد.

این نرم‌افزار در بسته خدماتی 4B استفاده می‌شود و فعلا استفاده از آن در انحصار مشاوران بانیک است.

4B : BANik Brief Brand Bible


لازم به یاداوری است که این نرم‌افزار، تنها به عنوان ابزار کمکی در اختیار مشاوران ما قرار می‌گیرد و نسخه‌های «از پیش تجویزشده» برای تدوین برندبوک در اختیار مشتریان نمی‌گذارد… تمام راهکارهای بانیک از جمله 4B به صورت اختصاصی و پس از تحقیق عمیق پیرامون چهارپایه بنیادین کسب‌وکار کارفرما ارائه می‌شوند.