پنج مهارت پر تقاضای سخت و نرم در سال ۲۰۲۰ و راهکارهایی برای یادگیری

مهارت سخت در برابر مهارت نرم مهارت‌های سخت (Hard Skills) توانایی فرد در انجام یک وظیفه مشخص را تعریف می‌کند. مهارت‌های سخت شامل دانش تخصصی و توانایی‌های فنی مانند ایجاد…

ادامه خواندن پنج مهارت پر تقاضای سخت و نرم در سال ۲۰۲۰ و راهکارهایی برای یادگیری

مدیریت بحران کرونا در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

اگر کسب‌وکار شما در دسته کسب‌وکارهای کوچک و متوسط جا می‌گیرد، حتما این موراد را برای مدیریت بحران کرونا رعایت کنید.

ادامه خواندن مدیریت بحران کرونا در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط