گروه مشاوره مدیریت بانیک

ارزش‌های بانیکی

ارزش‌های بانیکی

«ارزشهای برند» چارچوب‌های اصلی سازمان و پیش نیازهای خلق فرهنگ سازمانی است.

بسیاری از سازمانها و برندهای ایرانی، از کلمات و مفاهیم کلیشه ای، پراکنده و «شعارگونه» در قالب بیانیه ارزش یا منشور اخلاقی استفاده می‌کنند. مفاهیمی مانند: مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع، کیفیت گرایی، اعتقاد به کار تیمی، تعالی، خلاقیت و نوآوری، مسئولیت پذیری، حفاظت از محیط زیست و… 

اما این ارزشها باید «متمرکز» و «اختصاصی» باشد و از «ماهیت»، «فلـسفه» و «میـراث» برنـد استخراج شده بـاشد.  ارزشـها را نمی تـوان بـه همراه ماموریت، چشم‌انداز و… در قالب یک پروژه استراتژی کوتاه مدت تعریف کرد. ما در گروه بانیک این ارزش‌ها را در دو بخش ارزش‌های اصلی و ترجیحی تعریف کرده ایم:

1) ارزش‌های بنیادین [Core Values]

2) ارزش‌های اصلی و ترجیحی [More Values]

اما روح حاکم بر ارزشهای ما بر اساس «راستی»، «درستی»، «حق» و «حقیقت» تعریف شده است: [RIGHT] مفهومی که ریشه در ماهیت، فلسفه وجودی، میراث، هویت درونی و فرهنگ سازمان و «بانی» آن دارد.

[ارزش های ما برای مشتریان]

[1] ارائه خدمات اختصاصی و منحصربه فرد [تن دوخت!] به تک تک مشتریان در هم سطوح.

[2] الهام‌بخشی و خلق محصولات و خدمات اشتیاق‌آور فراتر از نیازها و انتظارات مشتریان.

[3] یادگیری همیشگی و بهبود مستمر خدمات در حد «خط‌شکن»، پیشرو و صاحب سبک.

[4] رعایت «اصالت» و «تمامیت»، راستی و درستی در تمام مراحل ارائه خدمات به مشتریان.

[ارزش های ما برای ذینفعان]

[همکاران، شرکای تجاری، جامعه، صنعت، رقبا]

[1] تلاش برای کارآفرینی و جذب افراد شایسته، توانمند و توانمندساز و موثر جامعه. [جامعه]

[2] تلاش برای افزایش سطح دانش، رضایتمندی و درآمد همکاران [کارکنان و شرکای تجاری]

[3] ارتقای سطح دانش و فرهنگ رهبری 360 درجه و مشاوره حرفه‌ای کسب و کار [صنعت]

[4] حفظ شان و جایگاه رقبا و شبه‌رقبا متناسب با شایستگی‌های آنان. [رقبا]

[ارزش های ما برای سهامداران]

[1] رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار و حفظ جایگاه، هویت و فرهنگ بانیک.

[2] تمرکز بر کسب سود مالی منطقی و متناسب هریک از سهامداران.

Scroll to Top
اسکرول به بالا