گروه مشاوره مدیریت بانیک

مشاوره و کوچینگ

طی یک جلسه مصاحبه تشخیصی نیاز شما در خصوص برند سازی شخصی تعیین و برنامه برند سازی شخصی برایتان تدوین می گردد. این خدمت مناسب افرادیست که زمان لازم برای پرداختن به برند شخصی ندارد و طی این جلسات کوچینگ متمرکز تر و سریعتر به نتیجه دلخواه خواهند رسید.

Scroll to Top
اسکرول به بالا