گروه مشاوره مدیریت بانیک

فرهنگ، منابع انسانی و برند کارفرمایی

فرهنگ سازمانی و برندینگ درون سازمانی [Internal Branding] چیست؟

فرهنگ، پدیده‌ای جاری و روان در سازمان است که همزمان همه ابعاد سخت و نرم [شامل هویت، استراتژی و توانمندی‌های] سازمان را در بر گرفته و در واقع رکن درونی راهبری 360 درجه کسب و کار است.

یکی از برجسته ترین جملاتی که توسط صاحبنظران این حوزه مطرح شده است، جمله معروف پروفسور پیتر دراکر در مورد فرهنگ است اینکه؛

این عبارت به این معنی است که؛

استراتژی اولین رکن فرهنگ است. سایر اجزای سازمان مانند سیستم و فرایندها، ساختار، ارزش‌های مشترک، سبک مدیریت، کارکنان به همین میزان مهم و در شکل دهی فرهنگ نقش ویژه‌ای دارند.

و خلق فرهنگ تنها راه

راهبری یکپارچه سازمان است…

چرا باید فرهنگ سازمانی داشته باشیم …؟

یا برندینگ داخلی چه مزیتی برای سازمان شما دارد…؟

چون

بدون فرهنگ سازمانی هر اقدام شما می‌تواند درست و موثر

باشـــــــد امـــــــا بــــــا احتمـــــــــــال کــــم!

 • فرهنگ، هویت سازمان را تعیین می‌کند…

فرهنگ سازمانی، وقتی درست و اصولی تدوین شود هویت واقعی و تمایزهای شما را در صنعت یا بازاری که هستید، مشخص می‌کند. در فرایند تدوین فرهنگ و پس از آن، شرکت‌ها دید عمیق‌تر و شفاف‌تری راجع به خود پیدا می‌کنند. فرایندها، اصول و ارزش‌های خود را واقع بینانه و صحیح‌تر استخراج کرده و با به اشتراک گذاری آن با داخل و بیرون سازمان، به دیگران دقیق می‌گویند که این سازمان چیست و به چه چیزهایی می‌پردازد…

 

 • فرهنگ موجب خلق و بهبود تجربه افراد می‌شود

یعنی زمانی که سازمان هویت داخلی و فرهنگ دارد، سبک مدیریت، سیستم و فرایندها، اهداف و ارزشها همگی منسجم، همسو، معنادار و بهره‌ورتر خواهند شد. این یعنی تجربه بهتر کارکنان، بهره‌وری و پاسخگویی صحیح به بیرون سازمان و در نتیجه تجربه بهتر مشتریان!

کارکنانی که با فرهنگ و ارزش‌های مشترک در سازمان کنار هم هستند، احساس می‌کنند که جزءِ موثر در یک تیمِ مؤثر هستند و این تجربه مثبت به برندینگ داخلی کمک می‌کند.

Banik Consulting Management Group
 • فرهنگِ سازمانیِ اصولی و ساختاریافته، به رشد و توسعه سازمان کمک می‌کند. به کارکنان انگیزه می‌دهد، تعهد آن‌ها را افزایش داده و تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری و سودآوری سازمان دارد.

مفاهیم کلیدی درفرهنگ سازمانی

مفاهیم نوینی که در حوزه فرهنگ سازمانی بکار برده می شوند عبارتند از: «فرهنگ سازمانی»، «فرهنگ برند»، «برندینگ داخلی»، «هویت فرهنگی»، «مدیریت تجربه کارکنان»، ارتباطات داخلی کارکنان»، «برندِ رهبری»، «جاری سازی فرهنگ»، «مدیریت تجربه مشتریان»، «شاخص ترویج کارکنان»، «سبک رهبری»، «میراث فرهنگی برند»، «روابط عمومی داخلی»، «ارزش‌های فرهنگی»، «واحد حاکمیت برند» و «برندینگ کارفرمایی»

فرهنگ سازمانی چگونه تدوین و پیاده سازی می‌شود؟

تدوین فرهنگ سازمان نیازمند بررسی ابعاد مختلف کسب و کار است که به این منظور لازم است از Best Practice ها و مدل‌های رایج در این حوزه استفاده شود.

به کمک این مدل‌ها ابعاد مختلف سازمان به شکلی عمیق بررسی و فرهنگ متناسب سازمان تدوین می‌شود.

بانیک در حوزه فرهنگ و برندینگ درون سازمانی، چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کند؟

بانیک با ارائه خدمات متمایز و خط شکن در مشاوره مدیریت کسب وکار و دارنده «متدولوژی اختصاصی در حوزه مدیریت استراتژیک برند» سال‌هاست که دغدغه هویت درونی و بیرونی شرکت‌ها و سازمان‌ها را داشته و در این راستا به کسب‌وکارهای متعددی خدمات خود را ارائه کرده است.

سرویس پکیج‌های گروه مشاور مدیریت بانیک در حوزه فرهنگ، منابع‌انسانی و برند کارفرمایی برای افزایش بهره‌وری سازمان:

 • بررسی استراتژی، اهداف، ارزش‌ها، حال و هوا، سبک رهبری و بلوغ سازمان، تصویر و هویت فعلی برند درونی سازمان
 • تدوین فرهنگ برند
 • برندینگ کارفرمایی
 • بازنگری استراتژی‌های کسب وکار براساس فرهنگ
 • تدوین ساختار و سبک رهبری مطلوب
 • ارائه هویت فرهنگی برند
 • ارائه دستورالعمل‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی و جاری‌سازی فرهنگ
 • و….
 • تدوین برنامه تجربه سفر کارکنان
 • تدوین دستورالعمل‌های مدیریت تجربه کارکنان
Scroll to Top
اسکرول به بالا