برندهای زیرمجموعه بانیک

فلسفه وجودی ساب‌بانیکی‌ها

رستگاری در کسب‌وکار، کار یک نفر و یک تیم نیست…

تیم‌های چندتخصصی، همچون اعضای یک ارکستر، با رویکرد هماهنگ و هم‌افزا، با راهبری یکپارچه، سازمان‌ها را به سوی موفقیت می‌برند. 

ویژاس


طراحی تجربه

کی‌برند


راهبری کسب‌وکارهای کوچک

ربیک


استودیو خلاقیت و دیزاین

ماتریس


آکادمی درون‌سازمانی بانیک