تماس با بانیک

آدرس:

قیطریه، فاطمیه، مهر چهارم، کوچه مریم، پلاک ۵

تلفن:

تماس بین ساعت ۹ تا ۱۹

مدیر فروش:

۰۹۳۰۱۰۳۶۷۶۷

مسئول روابط عمومی:

۰۲۱-۲۲۲۴۳۷۶۴
۰۹۱۰۹۲۲۴۱۵۱

فرم تماس: