متامدل بانیک

متامدل بانیک نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه مشاوره راهبری یکپارچه کسب‌وکار و مطالعه غنی‌ترین و به‌روزترین منابع علمی و نظری حوزه کسب‌وکار است.

مدل‌ها و ابزارهای تخصصی مدیریت و برندینگ در این متامدل به نحوی گردآوری شده‌اند که خط سیر ایده‌آل و رویکرد استراتژیک کلان به کسب‌وکار در اولویت قرار گیرد و به راهکارهای ۳۶۰درجه دربرگیرنده تمامی ابعاد کسب‌وکار منجر می‌شود.

متامدل بانیک در ۴ فاز کلان طراحی شده است. در هر فاز، مهم‌ترین سرفصل‌ها بسته به نیاز کارفرما و ضرب‌العجل‌هایی که تعیین می‌شود، بارها با رویکرد اسپیرال تحلیل و بازنگری می‌شوند.

عموما علاوه بر گزارش‌های عملکرد تیم بانیک و گزارش‌های مدیران پروژه، در پایان هر فاز، یک سند شامل مباحث استراتژیک مربوط به آن فاز و راهکارهای عملیاتی ارائه می‌گردد. طبیعتا جنس محتوای هر سند علاوه بر اینکه به فراخور نیاز کارفرما تعریف می‌شود، متناسب با فاز تعیین و ارائه می‌شود.

ارزیابی بانیکی‌ها

معیار ارزیابی علمی و تجربی و تمرکز فعالیت‌های اعضای تیم اجرایی بانیک و همکاران پروژه نیز بر اساس همین متامدل تنظیم شده است. طبیعتا ستاره‌هایی که به اعضای بانیک تعلق گرفته نشان‌دهنده میزان هم‌خوانی و یکپارچگی دانش و تجربه اعضا با متامدل بانیک است، و این ارزیابی لزوما به معنی تایید یا رد مهارت‌های این اعضا – خصوصا همکاران پروژه – در سایر فعالیت‌های حرفه‌ای نیست. بنابراین مثلا کسی که متخصص فاز قرمز شناسایی شده، در فعالیت‌های اجرایی بانیک و در فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌ها در این فاز بیشترین بهره‌وری را از خود نشان داده است. این شیوه ارزیابی به ما کمک می‌کند در فرایندهای اجرایی و کنترل پروژه چابک‌تر عمل کنیم. همچنین اعضا به تناسب میزان مشارکت موثری که از خود در فازهای مختلف از خود نشان داده‌اند و دانش عمومی که نسبت به متامدل بانیک دارند، به عنوان جنرالیست کسب‌وکار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. رویکرد عمومی بانیک نیز پرورش جنرالیست کسب‌وکار و ایجاد تیم‌های چندتخصصی است.

راحله شاه‌محمد

مدیر فروش مشاوره‌ای

Consultative Selling