بازی‌های کسب‌وکاری

بازی‌های مبتنی بر استراتژی و انواع بازی‌های متداول بازار در حوزه کسب‌وکار و پرورش مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله، از جمله فعالیت‌هایی هستند که عموما از طریق آکادمی تجربه بانیک [ماتریس] برای بانیکی‌ها و تجربه‌آموزان ماتریس فراهم می‌شوند.

اما علاوه بر بازی‌های داغ موجود در بازار، بانیک بازی‌هایی را به صورت رویدادهای اختصاصی و زمینه‌محور طراحی می‌کند که به صورت رویدادهای یک‌باره نیز قابل عرضه هستند.

سازماندهی این رویدادها به دو صورت ممکن است:

  • طراحی به سفارش یک کارفرما یا حامی مالی به مناسبتی یا به تناسب یک کمپین مورد نظر کارفرما: در چنین مواردی معمولا شرکت‌کنندگان، مهمانان یا کارمندان سازمان سفارش‌دهنده هستند.
  • طراحی به صورت آزاد و ثبت‌نام افراد متقاضی

رویداد نقشه گنج

رویداد نقشه گنج به صورت تیمی در جمعیت‌های زیاد با هدف آموزش برخی مفاهیم خاص مدیریتی، کار تیمی، آشنایی با مبانی شخصیت‌شناسی، تمرین مهارت‌های حل مسئله و … طراحی می‌شود. 

تیم‌ها با معماهایی روبرو می‌شوند که حکم نقشه گنج را دارد و جواب نهایی معمای اصلی، همان چیزی است که قرار است گنج باشد. بنابراین معماها و پاسخ معماها همیشه باید دربرگیرنده مفاهیم عمیق و اهداف دقیقی باشند تا شرکت‌کنندگان در پایان رویداد، صرف نظر از برنده شدن یا نشدن، دستاورد مناسب علمی داشته باشند.

یکی از فعالیت‌های اختصاصی بانیک در برگزاری نقشه گنج، تحلیل کار تیمی و ارتباطات و کیفیت تصمیم‌گیری تیم‌ها و افراد است، که همواره با استقبال زیادی از جانب شرکت‌کنندگان همراه شده است.

بازی رئیس

بازی رئیس یک بازی تیمی در جمعیت بیش از ۱۵ نفر است که با هدف یادگیری مهارت‌های بنیادین کسب‌وکار، مثل خرید و فروش و برنامه‌ریزی مالی و فرایندهای تولید و… طراحی شده است.

این بازی را اعضای تیم کی‌برند در سال ۹۷ با کمک یک تیم از ماتریس طراحی کردند. نسخه اولیه این بازی با هدف آموزش کسب‌وکار به کودکان از طریق بازی  شکل گرفت. اما نسخه جدید بازی یک رویداد دو جلسه‌ای با تیمی از تسهیلگران و گردانندگان است که در سطوح دانشگاهی و برای مدیران و صاحبان کسب‌وکارها نیز در حال عرضه است.